Οικονομικά Στοιχεία

Choose
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2015.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2015.

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2016.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2016.

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2017.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2017.

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2018.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2018.

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2019.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2019.

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2020.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2020.

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2022.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας FREZYDERM A.B.E.E. για το έτος 2022.