Πολιτική Απορρήτου

Choose

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ / ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

(τελευταία ενημέρωση: 10/04/2020)


-Α- Προσωπικά Δεδομένα

1.- Η εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ (εφεξής η «εταιρία»), σεβόμενη απολύτως την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών και την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων . Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες σχεδιάζονται και αναθεωρούνται για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική για τα Cookies, τους Όρους Συμμετοχής στους διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειες), και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) ορίζει τη βάση επί της οποίας η εταιρία θα υποβάλει σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχει ο χρήστης ή τις οποίες συλλέγει από τον τελευταίο, κατά την πλοήγηση και χρήση όλων των εμπορικών ιστοσελίδων της, εκτός εάν για συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχουν προβλεφθεί ειδικότεροι όροι. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και την πρακτική μας ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεσθε τις πολιτικές και πρακτικές αυτές και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία τους, έτσι κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα θεωρείται ότι συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους που ακολουθούν, δεν πρέπει να την χρησιμοποιεί.

2.- Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για τον κάθε χρήστη όταν κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (και γενικώς των εμπορικών ιστοσελίδων της εταιρίας) διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος ο χρήστης, (β) πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και (γ) πληροφορίες που συλλέγονται από λοιπές πηγές. Ενδέχεται να συνδυάζονται οι τρόποι με τους οποίους συλλέγονται οι διάφορες πληροφορίες. Ειδικότερα, η εταιρία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας κάποια ή όλα τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα των χρηστών: όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο, όπως αυτά καταχωρούνται στην ιστοσελίδα από τους ίδιους για την αξιοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της.

3.- Μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα των χρηστών: (α) Πληροφορίες για τον λογαριασμό τους, όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης (ή κάθε άλλο στοιχείο που τον ταυτοποιεί) που χρησιμοποιεί για πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή για χρήση των  υπηρεσιών της (β) πληροφορίες προφίλ, μεταξύ των οποίων για τις προτιμώμενες υπηρεσίες και προϊόντα ή για τις ώρες επίσκεψης ή για τη συχνότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή τις ενότητες που επισκέπτεται ή τα προϊόντα που προτιμά ο χρήστης (γ) λοιπές προσωπικές πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει ελεύθερα να παρέχει κατά την αλληλεπίδραση ή/και επικοινωνία μαζί μας. Κατά περίπτωση και σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες της Εταιρίας, ο χρήστης έχει δυνατότητα να δημιουργήσει ατομικό λογαριασμό ή να εγγραφεί καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προκειμένου να απολαμβάνει τυχόν ιδιαίτερα προνόμια (πχ συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, συγκέντρωση πόντων, επιβράβευση σταθερών πελατών με ειδικές προσφορές) ή ιδιαίτερη ενημέρωση για νέα προϊόντα ή βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων μέσω της προσαρμογής τους στις αγοραστικές συνήθειες του ή απλώς να καθιστά την επικοινωνία της Εταιρίας μαζί του πιο συχνή. Δικαίωμα εγγραφής ή δημιουργίας ατομικού λογαριασμού έχουν μόνο πρόσωπα άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εγγραφή ή η απόκτηση λογαριασμού προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων και πολιτικών απορρήτου και προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας στις οποίες μετέχει ο χρήστης, των ιδιαίτερων όρων των προγραμμάτων και προωθητικών ενεργειών που λαμβάνει μέρος και την παροχή των αιτούμενων κάθε φορά προσωπικών στοιχείων και δεδομένων (τα οποία περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τη συγκεκριμένη χρήση) Οι λογαριασμοί είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή του ή να διαγράψει τον λογαριασμό του και τα τηρούμενα στοιχεία (διαγράφοντας και τα δεδομένα που αφορούν στη μέχρι τη στιγμή εκείνη συμμετοχή του), ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που έχει η κάθε ιστοσελίδα, σε κάθε όμως περίπτωση μπορεί να το ζητήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα του στην εταιρία. Ειδικά για τις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει δυνατότητα εγγραφής ή δημιουργίας ατομικού λογαριασμού στις ιστοσελίδες της Εταιρίας καθώς και στις προωθητικές ενέργειες (ιδίως όταν αυτά σχετίζονται με κάθε είδους διαγωνισμούς και κληρώσεις, με κάθε είδους κουπόνια, δωροεπιταγές, ξυστό και λοιπά σχετικά προωθητικά έντυπα ή ηλεκτρονικά έγγραφα που προσφέρουν, δωρεάν ή σε καλύτερη τιμή προϊόντα ή έκπτωση ή άλλες αξίες και γενικώς με κάθε είδους παροχή διάφορων προνομίων, δώρων, εκπτώσεων και λοιπών ωφελημάτων), η Εταιρία, ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες κάθε προωθητικής ενέργειας και τη στόχευση της, έχει το δικαίωμα να διατηρεί και να επεξεργάζεται, πέραν των συνήθων προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο, όπως όλα αυτά καταχωρούνται στην ιστοσελίδα από τον ίδιο για την αξιοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της) και πρόσθετα δεδομένα που σχετίζονται με ιδιαίτερες δηλώσεις και επιλογές του χρήστη ή τις αγορές του και συγκεκριμένα την οικογενειακή κατάσταση του, τον αριθμό, το φύλο και την ηλικία των τέκνων του, το ενδιαφέρον και τις προτιμήσεις του για συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου να παρέχει σ’ αυτόν εξειδικευμένη ενημέρωση, προσφορές και προνομίες. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τις εγγραφές, τους λογαριασμούς, τα προγράμματα και τις προωθητικές ενέργειες, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης των συμμετεχόντων χρηστών ή των μελών τους με κάθε πρόσφορο μέσο, λαμβάνοντας όμως μέριμνα για την απόδοση τυχόν γεγενημένων προνομίων, δώρων, εκπτώσεων και λοιπών ώριμων παροχών.   

4.- Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη φορητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, όπως τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙP), το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής, το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της, τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή του χρήστη, διαφημιστικά αναγνωριστικά (πχ IDFAs & IFAs), τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (τον δικτυακό τόπο που οδήγησε τον χρήστη στον δικό μας), μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής του χρήστη με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser) παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ο χρήστης την άδεια που μας παραχώρησε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων τους, ωστόσο ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την τοποθεσία σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για τον χρήστη από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς και δη πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες και έχουν ήδη λάβει την έγκριση σας να παρέχουν τέτοια δεδομένα (πχ λόγω αλληλεπίδρασης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και τεχνικά δεδομένα ή δεδομένα παρακολούθησης από παρόχους αναλυτικών δεδομένων και παρόχους δεδομένων αναζήτησης (Google Analytics, Google κλπ).

5.- Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έρχονται στην κατοχή μας σύμφωνα με τα παραπάνω και κυρίως από εσάς τους ίδιους, κατά την ελεύθερη κρίση και επιλογή σας και εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή άδεια και συγκατάθεση σας, μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, ήτοι αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών newsletters με όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα νέα, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και εν γένει τις προωθητικές ενέργειες της FREZYDERM (πχ αποστολή κουπονιών και δωροεπιταγών) και μόνο στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας μας μαζί σας, διαφυλάσσοντας τον προσωπικό χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για: (α) να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας, (β) να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας, (γ) να εκτελέσουμε παραγγελίες που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αγορά σας αλλά και για τις λογιστικές, ελεγκτικές και εσωτερικές μας λειτουργίες στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, (δ) να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα (καλύτερη κατανόηση καταναλωτών, παρουσίαση προϊόντων, ανάπτυξη νέων), τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες μας, (ε) να αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με νέα, προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω email (newsletters).

6.- Τα στοιχεία του κάθε χρήστη τα χειριζόμαστε με σεβασμό, δεν μεταβιβάζονται, δεν παραχωρούνται και γενικώς δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για κανένα λόγο (εκτός των προσώπων και φορέων της επόμενης παραγράφου, καθώς επίσης και εξαιρουμένων των σχετικών διατάξεων προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις), ή εάν υποχρεωθούμε δυνάμει δικαστικής απόφασης ή δεσμευτικής νομικά πράξης άλλης αρμόδιας αρχής. Δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μέσω ενοικίασης ή ανταλλαγής με τρίτους. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας και οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα, καθώς και για τη συμμόρφωση μας σχετικά με τις κείμενες διατάξεις.

7.- Ανάλογα με την επικοινωνία και τις ανάγκες του χρήστη, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα με συγκεκριμένες κατηγορίες τρίτων προσώπων, ήτοι (α) προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, όπως πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών (ιδίως σχετικά με τη δημιουργία, διαχείριση και υλοποίηση ιστοσελίδων, πλατφορμών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε είδους προωθητικών δράσεων για λογαριασμό της εταιρίας), επεξεργαστές πληρωμών και πάροχοι πρόληψης απάτης, ταχυδρομείο και υπηρεσίες courier), (β) ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι όπως τράπεζες, δικηγόροι και λογιστές, (γ) κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές και εκπρόσωποι του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, εάν τρίτα πρόσωπα δύνανται, κατόπιν άδειας της εταιρίας, να είναι σε θέση να αποκτήσουν, έστω και περιστασιακή ή τυχαία, πρόσβαση σ’ αυτά (ιδίως service πληροφοριακών συστημάτων, μηχανικοί ανάπτυξης νέων εφαρμογών, επιχειρήσεις υποστήριξης των ιστοσελίδων και των προωθητικών ενεργειών κλπ), η εταιρία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο επίβλεψης των εργασιών και κατάρτισης συμβατικού όρου δέσμευσης του τρίτου για απόλυτη προστασία των δεδομένων αυτών και του απορρήτου τους και η όποια επεξεργασία περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες νομικές ή τεχνικές ενέργειες (προσωρινή αποθήκευση, back up). Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον χρήστη με άμεσο τρόπο (πχ ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για χρήση της ιστοσελίδας).

8.- Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην λαμβάνει επικοινωνία και να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στα προωθητικά μηνύματα (opt-out), επίσης δύναται ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί τη διαγραφή της εγγραφής του ή του ατομικού λογαριασμού του. Το γεγονός ότι ο χρήστης επιλέγει να μην λαμβάνει ένα είδος επικοινωνίας από εμάς δεν σημαίνει ότι έχει επιλέξει να μην λαμβάνει άλλα είδη επικοινωνιών από την εταιρεία. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να λάβει γνώση των τηρουμένων δεδομένων που τον αφορούν, να ζητήσει τη διαγραφή, την τροποποίηση και επικαιροποίηση τους και γενικώς να ασκήσει ακώλυτα όλα τα δικαιώματα που του παρέχει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, είτε κάνοντας unsubscribe από το footer οποιουδήποτε πρόσφατου email έχει στείλει η εταιρία, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία του στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας (210-5246900) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Τονίζεται ότι βάσει νόμου (κανόνων δημοσίας τάξεως), ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες του χρήστη. Ειδικότερα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία και να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτήν (και να λάβει αντίγραφο των δεδομένων του). Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων του που είναι ελλιπή ή ανακριβή. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχει το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα απαγόρευσης ή περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να αιτηθεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε μια κοινή μορφή αρχείων, για παράδειγμα .csv) και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας (πχ αν ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων του για διαφημιστικούς σκοπούς), το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση προφίλ (διαφάνεια σχετικά με τα προφίλ των χρηστών). Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά για τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης τους. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή για να εξασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια λογική τιμή και τα έξοδα, αν το αίτημά του είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό ή εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης του αιτήματος, υπό αυτές τις συνθήκες. Τονίζεται ότι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Ίσως να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του χρήστη και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του ή να εξασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα μέτρο ασφάλειας για την εξασφάλιση πως τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε κάποιους που δεν έχουν δικαίωμα να τα λάβουν. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί του για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το αίτημά του, ώστε να επισπευστεί η διαδικασία, ωστόσο προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και σίγουρα εντός των νόμιμων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

9.- Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους. Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

10.- Πέραν των ανωτέρω, η επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η παροχή οποιασδήποτε ατομικής πληροφορίας ή προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές ιστοσελίδες της εταιρίας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανηλίκους.

 -Β- Ενημερωτικά δελτία – Newsletters

11.- Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της εταιρείας μας, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες. 


-Γ- Τροποποίηση της ιστοσελίδας και των όρων χρήσης 

11.- Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αλλά και στους παρόντες όρους, κυρίως λόγω εναρμόνισής τους με νέες διατάξεις, αλλά και βελτίωσής τους. Κάθε σχετική τροποποίηση θα ενσωματώνεται στο παρόν νομικό σημείωμα και τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Θέλουμε, λοιπόν, να επιστήσουμε την προσοχή στον χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει γνώση, κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας, της τελευταίας έκδοσης των παρόντων όρων, γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Εταιρεία FREZYDERM ΑΒΕΕ.

 -Δ- Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

12.- Αρμόδια για την επίλυση πάσης διαφοράς εκ του παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, κατά ρητή παρέκταση της αρμοδιότητας που θεωρείται ότι αποδέχεται ρητώς ο κάθε χρήστης των ιστοσελίδων μας, και εφαρμοστέο πάντα είναι το ελληνικό δίκαιο.


-Ε - Δηλώσεις Ενημέρωσης για Έλεγχο Δυσμενών σε συνεργαζόμενους μαζί μας

13.- Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι προκειμένου η FREZYDERM να παράσχει πίστωση προς τους πελάτες της, φαρμακοποιούς (φυσικά πρόσωπα) και κάθε είδους εταιρίες και νομικά πρόσωπα, και να διευκολύνει την προμήθεια τους, θα προβαίνει σε έλεγχο (δυσμενών) οικονομικών στοιχείων από τις οικείες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα (ICAP, Τειρεσίας κλπ), ώστε να απομειώνεται η έκθεση της σε σχετικό κίνδυνο και να δύναται, κατά την κρίση της, να ικανοποιεί τα σχετικά αιτήματα των πελατών της, ιδίως χωρίς περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις τους ή επισφάλειες. Τα δυσμενή ή μη στοιχεία που θα εμφανίζονται στον έλεγχο θα διατηρούνται στο αρχείο της FREZYDERM για χρονικό διάστημα διπλάσιο του χρόνου πίστωσης, εφόσον το τίμημα εξοφληθεί εμπρόθεσμα, και κατόπιν θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα το τίμημα, τα δεδομένα θα τηρούνται καθ’ ο χρόνο εκκρεμεί η πληρωμή και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως και εκκαθαρίσεως της διαφοράς. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (πλην ενδεχομένως των προσώπων που ορίζει η νομοθεσία και για τους λόγους που προβλέπονται πχ αρμόδιες εισαγγελικές αρχές), συνεργαζόμενο ή μη, αλλά η FREZYDERM δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε ασφαλιστή που αναλαμβάνει την ασφάλιση των αξιώσεων της, και μόνο για τους λόγους εξυπηρέτησης της ασφαλιστικής σύμβασης και στα πλαίσια αυτής και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της. Στην περίπτωση αυτήν, ο ασφαλιστής θα δικαιούται να κάνει νόμιμη χρήση των στοιχείων αυτών, ώστε να διεκδικήσει περαιτέρω τα οφειλόμενα ποσά. Με το παρόν γνωστοποιούνται σε όλο το δίκτυο πελατών μας τα παραπάνω και ο κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης, ιδίως δε αυτός που αιτείται πίστωση τιμήματος, αποδέχεται τα παραπάνω και θεωρείται ότι δίδει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του για την τήρηση των στοιχείων αυτών, ως ανωτέρω, την οποία επιβεβαιώνει και ανανεώνει κάθε φορά που αιτείται πίστωση από την FREZYDERM, συμπληρώνουν δε και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μεταξύ των μερών εμπορικών συμφωνιών. Εξυπακούεται ότι το υποκείμενο έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα της πρόσβασης και ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή στα τηρούμενα δεδομένα που το αφορούν και το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής τους, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της προηγούμενης εξόφλησης του πιστωμένου τιμήματος, με απλή δήλωση και σχετικό αίτημα του, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας, καθώς επίσης δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα της ημεδαπής νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών ΕΕ, υποχρέωση που τηρεί απαρεγκλίτως η εταιρία. Τα αυτά έχουν συμπεριληφθεί και στην πολιτική προσωπικών δεδομένων της εταιρίας, όπως αυτή αναρτάται και επικαιροποιείται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας (www.frezyderm.gr), στην οποία έχει πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης ο κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και στις λοιπές εμπορικές ιστοσελίδες της εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με FREZYDERM ΑΒΕΕ, Μενάνδρου 73-75 Αθήνα, τ.κ. 104-37, 210-5246900, email: [email protected].

 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

FREZYDERM A.B.E.E.

Διεύθυνση: Μενάνδρου 75, Αθήνα

Ταχ. Κωδ.: 104 37

Τηλέφωνο: +30 210 5246900

Φαξ: +30 210 5244433

e-mail: [email protected]