Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

Η Εταιρεία Δερμοκαλλυντικών προϊόντων FREZYDERM, αναζητά Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Manager).

Προσόντα
υποψηφίου:

  • Πτυχίο Χημείας ή Φαρμακευτικής ή συναφούς ειδικότητας
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Εμπειρία σε επιθεωρήσεις από ξένους οργανισμούς και εταιρείες
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Εμπειρία στους κανόνες της καλής παραγωγικής πρακτικής “GMP”
  • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες ομαδικής εργασίας
  • Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα

Προσφέρονται:

  • Σταθερή απασχόληση
  • Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected] .