Επιστημονικό Προσωπικό Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης

Η εταιρεία Δερμοκαλλυντικών προϊόντων FREZYDERM, αναζητά επιστημονικό προσωπικό για το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Χημικού/Χημικού Μηχανικού/Φαρμακοποιού/Βιολόγου και συναφών επιστημών
  • Προϋπηρεσία σε μονάδα παραγωγής σε αντίστοιχη θέση
  • Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Ικανότητα επικοινωνίας
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς)
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office

Προσφέρονται:

  • Σταθερή απασχόληση
  • Ασφάλιση
  • Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected]