Γαληνικά Σκευάσματα

Βάση - έκδοχο γαληνικών σκευασμάτων που παράλληλα είναι και Συμβατό με δραστικές ουσίες και ιδιοσκευάσματα.

DERMOFILIA BASICS CREAM

Κρέμα που χρησιμοποιείται ως βάση – έκδοχο γαληνικών.