Προσωπικό για το Τμήμα Καθαριότητας

Η εταιρεία Δερμοκαλλυντικών προϊόντων FREZYDERM, αναζητά προσωπικό για το τμήμα καθαριότητας του εργοστασίου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
• Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Προσφέρονται:
• Σταθερή απασχόληση
• Ασφάλιση
• Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@frezyderm.gr.